Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Θεολογική ανάλυσις της "Συννεφούλας". Προς αποκατάστασιν της αληθείας.

    Πλανηθέντες ο Μακαριότατος και τα σεβάσμια μέλη  της ΔΙΚ, έρριψαν άδικα βέλη εναντίον του αγαπητού εν Χριστώ αδελφού Διονυσίου του Σαββόπουλου και του  φέροντος τον τίτλο "Συννεφούλα" στιχουργήματός του.
    Ο απληροφόρητος τε και απρόσεκτος αναγνώστης, ιδιαιτέρως  ο στερηθείς κατά την τρυφεράν παιδικήν  του ηλικίαν την πρέπουσαν κατήχησιν εις τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, δύναται ενδεχομένως να το  παρανοήσει και να εννοήσει - εσφαλμένως πέραν πάσης αμφιβολίας- πως αναφέρεται εις γυναίκα τυγχάνουσαν  ιδιαιτέρως άστατη ως προς την ερωτική της ζωής. Μολονότι και αύτη η ερμηνεία αναμφιβόλως θα ηδύνατο  να βοηθήσει τας αγνάς και άδολας  ψυχάς των εφήβων  όπως κατανοήσωσιν που οδηγεί η οδός της αμαρτίας,  προφανές εστι  πως έτερον τυγχανει ον το νόημα του άσματος και οι Άγιοι Πατέρες επλανήθησαν υπό του καμάτου της καταμετρήσεως των προερχομένων  εκ των αγίων λειψάνων της ισαποστόλου Ελένης κερδών. 
   Δώστε  βάση, μάγκες (ας μοι συγχωρηθώσι υπό του Υψίστου και του καλοπίστου  αναγνώστου  τυχόν μαλλιαρισμοί εις το εξής, πρέπει να πιάσω τον παλμό της νεολαίας, ευτυχώς κάθομαι πλησιόν τους εις τα οικογενειακά τραπέζια και τυγχάνω γνώστης του  ιδιώματός των):
  Το τραγουδάκι αναφέρεται σε έναν τύπο  ο οποίος έχασε την πίστη του την οποία ο Μελωδός έχει ονομάσει συμβολικά "Συννεφούλα". Παραστρατημένος ο παλαί ποτέ Χριστιανός από τους πειρασμούς της εποχής και εμφορούμενος από πνεύμα παρόμοιο με εκείνο του αδερφού στην θρησκευτική παραβολή του "Ασώτου Υιού", σκανδαλίζεται διότι, μη κατανοών το σχέδιο του Υψίστου,  παρατηρεί την Θεία Χάριν αναλισκομένην,  όπως πλανηθείς πιστεύει,  εις πλείστους μη άξιους κατ' αυτόν να λάβουν τη χάρη της.  Εξανίσταται λοιπόν και επιθυμεί διακαώς να απομακρυνθεί από τον δρόμο του Κυρίου. 
  Ευρισκόμενος όμως εις το γλιστερόν και κακοτράχαλον μονοπάτι της αμαρτίας και των εφήμερων ηδονών  επί ολόκληρον δίμηνον (Απρίλη και Μάη) και περιπλανώμενος ασκόπως εις τα άντρα της ακολασίας και στα σφαιριστήρια ανευ της Θείας Χάριτος, κατανοεί το αμάρτημά του και βαδίζων  τον προσωπικό του δρόμον προς την Δαμασκόν επιζητεί εκ νέου της ευλογία της Θείας Χάριτος, πιστεύοντας μόνο και μη ερευνώντας  εις το εξής. Αλληλούια!
Απλά, λιτά, χριστιανικά!1! Τι δεν καταλαβαίνεις; 
Η Θεία Χάρις ως Συννεφούλα. Φωτογραφία του Ευγγελιστού Λουκά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου